Záhlaví stránky Technické služby města Litoměřice

Vedení:

Ing.Ivo Elman
ředitel

reditel@tsmlt.cz

416 725 526
602 442 997

Jan Žídek
technický úsek

technicky@tsmlt.cz

416 725 523
602 493 651

Kontatky na jednotlivé služby
viz sekce "kontakty"
a úseky v menu.

Aktuální oznámení (23.10.20): Naše organizace se přestěhovala do nových prostor v bývalých kasárnách Pod Radobýlem, Doposud nemáme zprovozněné nové pevné telefonní linky. Prosíme, abyste nyní volali výhradně na mobilní čísla. Nová čísla na pevné linky budou známa během několika dnů. Děkujeme za pochopení.

O Organizaci

Příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice byla zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 7. září 1995. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb.

Předmětem činnosti navazujícím na hlavní účel zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. Ve volné kapacitě nabízí své služby i ostatním zájemcům.

Kde nás najdete

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky