Úvod » Naše služby » Skladový dvůr Třeboutice

Skladový dvůr Třeboutice

Skladový dvůr

 • prostor pro soustřeďování, skladování a třídění odpadů
 • uložení odpadů kategorie "O"
 • provozní řád skladového dvora (potvrzená titulní strana)
 • souhlas KÚ pro skladový dvůr
 • ceník skladového dvora
 • dodatek k provoznímu řádu
 • na skladový dvůr nepřijímáme elektrozařízení-všechny druhy elektrických a elektronických zřízení používaných v domácnosti: chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádob, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony, vysavače, fény, žehličky a další.
 • dále nepřijímáme nebezpečné odpady jako barvy, laky, ředidla, upotřebené motorové oleje, čistící prostředky, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, eternit, zářivky, výbojky apod.
 • na SD nepřijímáme PNEUMATIKY!
 • Obsluha SD provede vizuální posouzení přijímaného odpadu tak, aby zjistila, zda se jedná o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který se dle provozního řádu nepřijímá, odmítne takový odpad převzít.
 • Při ukládání stavebního odpadu jednotlivci je nutné vyplnit objednávku na uložení odpadu (viz níže "soubory ke stažení)
 • Firmy a osoby podnikající jsou povinni před uložením odpadu na SD předložit potřebné dokumenty:
 • písemné informace o odpadu,
 • zjednodušené příjemky do zařízení, které vždy předloží řidič s každou jednotlivou dodávkou odpaduobjednávku (pokud nebude uložení hradit hotově).

Komunitní kompostárna

 • na kompostárnu lze ukládat odpad rostlinných pletiv-posekaná tráva, obilí, zbytky ze sklizně, sláma, vinná réva, listí, štěpky, ořezané části stromů, kůra, drobný odpad ze zpracování dřeva apod. Je využívána výhradně pro potřeby města Litoměřice.

Recyklace stavebních odpadů

 • recyklace stavebních odpadů
 • mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 700 x 500
 • mobilní třídící kontejnerová jednotka RESTA TK 6
 • ceník recykláty
 • Protokol o zkoušce, viz soubory ke stažení
 • atesty beton, cihla, zemina viz soubory ke stažení
 • v případě odběru většího množství recyklátu je možnost poskytnutí množstevní ceny!

Kontejnerová doprava

 • kontejnerová doprava dle požadavků zákazníka. Přepravovaný materiál: dřevo, drtě, písky, štěrky apod. vyjma KALŮ A BAHNA!
 • kontejnerové vany mají obsah 6 - 11 m3 a nosnost až 8t
 • provozní řád mobilního zařízení (1. stránka) (poslední stránka)
 • souhlas KÚ s mobilním zařízením (usnesení)
 • ceník kontejnerů
 • svoz odpadu od soukromých podnikatelů

Služba svozu odpadu

 • svoz odpadu od soukromých podnikatelů. Pokud budete mít zájem o svoz odpadu stačí vyplnit informace k uzavření smlouvy a poslat na e-mail: skladovydvur@tsmlt.cz
 • Informace o uzavření smlouvy
 • Poskytování svozu odpadu dle přání zákazníka. Poskytujeme igelitové pytle na svoz.;
 • Svoz papírových a lepenkových odpadů, plasty, sklo, směsný komunální odpad.

Uložení odpadu je zpoplatněno viz ceník uložení odpadu.

 

Barbora Němcová - vedoucí skladového dvora, administrativní pracovnice
  602 195 152
  skladovydvur@tsmlt.cz

Antonín Žižka - zástupce vedoucího
  734 370 598
  skladovydvur1@tsmlt.cz

Pracovní doba

pondělí-pátek 6:30 - 10:30 11:00 - 15:00

Z technických důvodů může provozovatel zařízení upravit otevírací dobu dle potřeby.

Provozní doba nakládky

7.00 - 10.30 11.00 - 14.30
 

Kde nás najdete

Skladový dvůr v Třebouticích - mapa

Soubory ke stažení

Objednávka fyzická osoba ( PDF 112.2 kB )

Protokol o zkoušce ( PDF 770 kB )

Objednávka právnická osoba ( DOCX 21 kB )

Popis recyklátů ( PDF 639.7 kB )

Používaná technika ( PDF 568.5 kB )

Atesty cihla ( PDF 3980.2 kB )

Atesty zemina ( PDF 4009.1 kB )

Atesty beton ( PDF 2725.4 kB )

Informace k uzavření smlouvy SOUKROMNÍCI ( PDF 120.8 kB )

Ceník kontejnerové dopravy ( PDF 275 kB )

Ceník přijímaných odpadů ( PDF 771.1 kB )

Ceník recyklátů ( PDF 294.7 kB )