Úvod » Aktuálně

Úterý 14.05.2024

ISO50001

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, jsou hrdé na to, že byly úspěšně certifikovány podle mezinárodní normy EN ISO 50001:2018 pro systém managementu energie. Tento úspěch představuje důležitý krok v úsilí o zlepšení energetické efektivity a snížení ekologické stopy města.

Certifikaci, kterou uděluje renomovaná certifikační autorita TÜV NORD, získaly Technické služby po provedeném auditu certifikačním orgánem, který potvrdil, že systém managementu energie organizace splňuje všechny požadavky stanovené v normě EN ISO 50001:2018.

"Jsme velmi hrdí na to, že naše úsilí o zvyšování energetické efektivity a udržitelného hospodaření s energiemi bylo oceněno mezinárodně uznávanou certifikací," řekl ředitel Technických služeb města Litoměřice, Ing. Vítězslav Votruba. "Tento certifikát je nejen uznáním naší práce, ale také zavazuje k dalšímu zlepšování a inovacím."

Certifikace EN ISO 50001:2018 umožňuje organizacím systematicky řídit spotřebu energie, což vede k efektivnějšímu využívání zdrojů a snižování nákladů na energie. Pro město Litoměřice toto představuje důležitý krok k dosažení dlouhodobých cílů v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Technické služby města Litoměřice se zavazují pokračovat ve svém úsilí o zlepšování energetické efektivity a plánovat další kroky pro zvýšení udržitelnosti svých operací.

Soubory ke stažení

Certifikát ISO 50001 ( PDF 293.6 kB )