Úvod » Aktuálně

Pátek 06.01.2023

Prodej virtuálních parkovacích karet

V zóně placeného stání (ZPS) se uplatňují 2 způsoby parkování:

1. Parkování návštěvnické

 • je označeno dopravními značkami IP13c (Placené parkoviště – zpoplatněné parkovacími automaty).
 • Parkoviště s parkovacími automaty jsou určena pro krátkodobé i dlouhodobé parkování (max. 24 hodin).
 • Na parkovacím automatu je uvedena provozní doba automatu a příslušné cenové tarify.
 • V provozní době parkovacího automatu je řidič povinen po zaparkování vozidla zakoupit parkovací lístek na celou dobu předpokládaného parkování a tento viditelně vystavit za předním sklem vozidla, lícní stranou směrem ven. Umístění parkovacího lístku musí umožnit vizuální kontrolu údajů po celou dobu parkování vozidla.
 • Mimo provozní dobu parkovacího automatu je v těchto lokalitách parkování zdarma.
 • Podrobně viz Nařízení Rady města na webu radnice.

2. Parkování pro abonenty a rezidenty

 • je označeno dopravními značkami IP12 s dodatkovou tabulkou (vyhrazené parkoviště pro držitele platné parkovací karty vydané TSML)
 • je vyhrazeno výhradně pro držitele příslušné parkovací karty, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Držitelem parkovací karty může být rezident, tj. osoba s trvalým pobytem v dané lokalitě nebo abonent, tj. fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo provozovnou v dané lokalitě.
 • Parkovací karta opravňuje držitele parkovat pouze v lokalitě uvedené na parkovací kartě.

Nové virtuální parkovací karty zakoupíte v administrativní budově TS Litoměřice

Po, Út, St, Pá: 8:00-15:00 hodin, polední přestávka 11-12h.

Čtvrtek: zavřeno

Výměna virtuálních parkovacích karet probíhá ve třech týdnech na přelomu listopadu a prosince:

 • první týden (předposlední v listopadu): Parkoviště Bílá Stráň
 • další dva týdny (poslední v listopadu a první v prosinci): Centrum města

Žádost o přidělení parkovací karty