Úvod » Aktuálně

Středa 03.07.2024

Tisková zpráva z mezinárodního kongresu v Karpaczi

Mezinárodní kongres přinesl jednoznačný závěr

Praha, 10. června 2024: Na konci května 2024 Sdružení komunálních služeb České republiky spolupořádalo  Polsko-Česko-Slovenský kongres, který se v obci Karpacz konal pod záštitou řady osobností a subjektů. Jedním ze zásadních témat byla oblast zálohových systémů, o němž diskutovali odborníci ze všech tří zúčastněných států. V široké panelové diskuzi patnácti odborníků ze všech tří států, čtrnáct povinné zálohování s řadou argumentů odmítlo jako nevhodný a nevýhodný nástroj a jeden z panelistů se zdržel hodnocení.

 „Při přípravě kongresu jsme podle mediálních výstupů prezentovaných v České republice spíše očekávali přesvědčování ze strany Polských a zejména Slovenských kolegů o prospěšnosti a úspěšnosti systému zálohování některých nápojových obalů. O to větší bylo naše překvapení, že opak byl pravdou. Hodnocení odborníků ze všech tří států bylo kritické,“ říká Bohumil Rataj, předseda Rady SKS.

Kongresu se zúčastnilo cca 650 odborníků z Česka, Polska a Slovenska. Druhý kongresový den se nesl ve jménu českého odpadového systému. Panelisté se věnovali otázkám povinného zálohování, problematice gastroodpadu a nebezpečných odpadů i blížícímu se povinnému sběru textilu. Upozorňovali na otázku chybějících kapacit na zpracování některých odpadů, což zejména ve srovnání s Polskem ukazuje na rezervy, které musí Česká republika urychleně řešit.

Nejvíce diskutovaným tématem tohoto dne bylo téma, které v České republice aktuálně nejvíce rezonuje – zavedení zálohového systému na PET láhve a nápojové plechovky. Přítomní odborníci se shodli na jeho zbytečnosti a ekonomické nevýhodnosti, jak pro občany, tak zejména pro obce a města. Stávající systém v České republice vykazuje natolik dobré výsledky, že není nutné jej duplikovat, což potvrdili také zástupci Polska či Slovenska.

Polští kolegové dále informovali, že dělají maximum pro odložení spuštění zálohového systému v Polsku, neboť jsou si vědomi jeho negativních ekonomických dopadů. Možné zavádění zálohového systému v Poslu označili za chybu, kterou je třeba řešit. V podkladech ukázali, že pokud by byl systém v Poslu spuštěn, výrazně se zdraží služby za komunální odpady v obcích. Naopak procento recyklace komunálních plastů se prakticky nenavýší.

Odborníci ze Slovenska zase varovali, že po spuštění zálohového systému na Slovensku v žádném případě neklesl počet svozů tříděných plastů, jak bylo prosazovateli slibováno. Naopak narostlo množství hůře recyklovatelných či nerecyklovatelných plastů, a tedy citelně narostly také náklady na svoz a využití plastů jako takových. Do vážných problémů se tak aktuálně na Slovensku dostávají autorizované obalové společnosti. Obce sledují poslední vývoj se značným znepokojením, protože zde stále více chybí systémové prostředky na plnění cílů komunálních obalů.

Kontakt pro další informace:

Bohumil Rataj – předseda sdružení SKS ČR,   T: 608 241 028   E: rataj@tsbenesov.cz

O Sdružení komunálních služeb České republiky    
SKS ČR  je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy 87 členů jenž poskytují své služby pro 288 měst a obcí , kde žije je přes 1.9 mil obyvatel ČR