Úvod » Aktuálně

Pondělí 29.01.2024

Transformace Městského Hřbitova

Litoměřický městský hřbitov

Litoměřický městský hřbitov, historická lokalita s více než 230letou tradicí, se v posledních měsících dočkal zásadních proměn. Nejenže prošla administrativní budova rozsáhlými úpravami, ale celý areál se dynamicky vyvíjí, aby vyhověl současným i budoucím potřebám návštěvníků i správy.

V centru těchto proměn stojí renovace správní budovy, která zahrnovala přeměnu původního podloubí na funkční kancelářské prostory a pohostinné zázemí pro návštěvníky. Správkyně hřbitova, Eva Štorkánová, zdůraznila, že před renovací byly prostory nevyhovující jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky, kteří museli čekat v nepříjemných podmínkách. Nové prostory nabízejí teplé útočiště a soukromí, které bylo dříve nedosažitelné.

Modernizace však nekončí u správní budovy. Investice 1,2 milionu korun bez DPH umožnila provedení stavebních úprav, jako je izolace podlah, instalace podlahového vytápění, a dalších zásahů vedoucích k větší funkčnosti a estetice. Vedoucí odboru Územního rozvoje, Venuše Brunclíková, zmínila také plány na rozšíření hřbitova východním směrem, což reaguje na rostoucí poptávku po urnových místech.

Nejde však jen o stavby a infrastrukturu. Hřbitov se rozvíjí i v detailech, jako jsou opravy historických prvků a pasportizace hrobů, což přispívá k udržení historické hodnoty a důstojnosti místa. Důraz na detail a soucit s pozůstalými je zřejmý ve všech aspektech renovace a rozvoje.

Další vizí do budoucna je vytvoření rozptylové loučky, projekt, který zvažuje místostarosta Petr Panaš. Tento krok by reprezentoval respekt k historii a současně by poskytl prostor pro moderní formy pietního místa.

Na video se můžete podívat zde: